Ewa opalała się na słońcu przez 7 kolejnych dni. Pierwszego dnia opalała się przez 10 minut, a każdego następnego o 5 minut dłużej niż w poprzednim dniu.

Ile minut Ewa opalała się siódmego dnia?

A. 40 B. 45 C. 30 D. 35