W wywiadach B i C zawarty został pogląd, że dobrego aktora cechuje

A. doskonała technika.
B. uroda.
C. szacunek dla widza.
D. nieśmiałość.