Na straganie wystawiono do sprzedaży 48 plażowych czapek. Przed południem sprzedano połowę z nich, a po południu 1/3 pozostałych. Ile czapek sprzedano po południu?

A. 8 B. 16 C. 24 D. 32