Aby wyjaśnić znaczenie słowa gorzeć, sięgniesz do słownika

A. ortograficznego.
B. języka polskiego.
C. przyrodniczego.
D. terminów literackich.