W jakim znaczeniu zostało użyte słowo wiecheć w ostatniej zwrotce?

A. Pęk. B. Stos. C. Sterta. D. Wianek.