Przypisanie w wierszu ludzkich zachowań słońcu oraz drzewom to

A. epitet.
B. porównanie.
C. przenośnia.
D. dźwiękonaśladownictwo.