W której zwrotce występuje porównanie?

A. W pierwszej. B. W drugiej. C. W trzeciej. D. W ostatniej.