Wiersz jest poetyckim opisem

A. pożaru w lesie.
B. zaćmienia Słońca.
C. zachodu słońca nad lasem.
D. całego słonecznego dnia.