Powiedzenie to jasne jak słońce znaczy, że coś jest

A. mądre.
B. błyszczące.
C. gorące.
D. oczywiste.