Johnny Depp sądzi, że wadą współczesnego kina amerykańskiego jest

A. lekceważenie inteligencji widza.
B. nadmiar efektów specjalnych.
C. brak wybitnych indywidualności.
D. dominacja akcji nad słowem.