W Krakowie środek zaćmienia nastąpił o godzinie

A. 12.51 B. 11.30 C. 14.12 D. 12.45