W środku zaćmienia Słońce było najbardziej zakryte w

A. Krakowie. B. Gdańsku. C. Wałbrzychu. D. Poznaniu.