W Europie Środkowej można było obserwować całkowite zaćmienia Słońca w latach 1706 i 1954. W których to było wiekach?

A. XIX i XX B. XVIII i XX C. XVIII i XIX D. XVII i XIX