Które zjawiska występują najrzadziej?

A. Całkowite zaćmienia Słońca.
B. Częściowe zaćmienia Słońca.
C. Wschody i zachody Słońca.
D. Astronomiczne zmiany pór roku.