Słońce jest ważne dla Ziemi, ponieważ

A. istnieje już od miliardów lat.
B. dostarcza ciepła i światła.
C. było kiedyś obiektem kultu.
D. można je obserwować.