Opisz życzliwie koleżankę lub kolegę ze szkoły.

Twoje wypracowanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...