Oto grzbiety pewnej sześciotomowej encyklopedii. Napisz, w którym tomie można znaleźć informacje o każdym z podanych niżej autorów lektur szkolnych.

         


Alfred Szklarski –  tom ........          Mark Twain –  tom ....

Edmund Niziurski –  tom ........        Jack London –  tom ....