Anna Dymna uważa, że aktorstwo jest piękne, ponieważ

A. rozwija wewnętrznie.
B. zabezpiecza finansowo.
C. zapewnia popularność.
D. chroni przed porażkami.