Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe?

Obliczony czas wyraź w godzinach.

Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedź.

...

...

...

...

...

...

...

... 

Odpowiedź: Od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej upłynęło ....................... .