Aneta kupiła w szkolnym sklepiku 3 ołówki po 65 gr za sztukę i zeszyt za 1 zł 40 gr. Ile reszty otrzyma z 5 zł?

A. 1 zł 65 gr

B. 1 zł 95 gr

C. 2 zł 95 gr

D. 3 zł 35 gr