Jaką część działki zajmują rabaty kwiatowe?  

A. 1/5

B. 1/4

C. 3/4

D. 4/5