W jakiej części działki rosną krzewy?

A. Północno-zachodniej.
B. Północno-wschodniej.
C. Południowo-zachodniej.
D. Południowo-wschodniej.