Zdaniem Anny Dymnej aktorstwo jest zawodem, który wymaga

A. tylko popisywania się.
B. rezygnacji i z przyjemności.
C. wewnętrznej odporności.
D. przyjmowania każdej roli.