W jakich czasach została założona najstarsza, istniejąca do dziś, szkoła w Polsce?

A. Prehistorycznych.
B. Starożytnych.
C. Średniowiecznych.
D. Nowożytnych.