Z której zwrotki można wywnioskować, że bohater wiersza prawdopodobnie lubi swoją szkołę?

A. Z pierwszej.

B. Z przedostatniej.

    C. Z ostatniej.

D. Z każdej.