W trzeciej zwrotce znajdujesz

A. przenośnię i epitety.
B. porównanie i przenośnię.
C. tylko porównanie.
D. tylko epitety.