Które słowo najlepiej nazywa to, co odczuwa bohater wiersza?

A. Zadowolenie.

B. Niechęć.

C. Rozleniwienie.

D. Rozdwojenie.