Gdzie Mikołaj powinien szukać słów, którymi mógłby zastąpić potoczne określenia fajny, fajnie?

A. W encyklopedii powszechnej.
B. W słowniku wyrazów bliskoznacznych.
C. W słowniku polsko-niemieckim.
D. W słowniku ortograficznym.