Przykładem wpływu oświeceniowych idei występujących we Francji i USA na wydarze­nia polityczne w Polsce było

A. wzniesienie pałacu i teatru w Łazienkach.
B. uchwalenie Konstytucji 3 maja.
C. zawiązanie konfederacji targowickiej.
D. zrzeczenie się tronu przez Stanisława Augusta.