Mikołaj był przekonany, że w odświętnym ubraniu wygląda:

A. poważnie.
B. śmiesznie.
C. atrakcyjnie.
D. elegancko.