Kto opowiada o zakończeniu roku szkolnego i rozdaniu nagród?

A. Tato. 
B. Kleofas.
C. Annaniasz.
D. Mikołaj.