Z analizy tekstu # wynika, że od XVIII w. najbardziej zmieniło swoje znaczenie słowo

A. wódz.
B. partyzant.
C. artysta.
D. król.