Wybierz najtrafniejszy tytuł dla relacji Schulza.

A. Za kulisami teatru.
B. Aktorzy Bogusławskiego.
C. Mecenat królewski.
D. Teatr i polityka.