Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę?

Zapisz obliczenia.

...

...

...

... 

Odpowiedź: Na pasiekę przeznaczono ............... m2 działki.