Samochód z ulami wyruszył z Lipowa o godzinie 255 i przybył na wrzosowisko po 50 minutach. Ustawienie uli na wrzosowisku zajęło półtorej godziny. O której godzinie zakończono ustawianie uli?

A. 535

B. 515

C. 455

D. 435