Na planie w skali 1:2000 odległość od ula do rosnącej na łące lipy jest równa 4 cm. Jaka jest odległość w terenie między ulem a tą lipą? 

A. 500 m

B. 50 m

C. 800 m

D. 80 m