Jak reagowali widzowie na oglądane sztuki?

A. Płakali.
B. Domagali się bisów.
C. Milczeli.
D. Wywoływali autora.