Które wersy wiersza się rymują?

A. 1. i 2.

B. 2. i 3.

C. 2. i 4.

D. 1. i 4.