Co jest charakterystyczną cechą tego wiersza?

A. Jest rozbudowaną przenośnią.
B. Jest oparty na porównaniu.
C. Zawiera wiele epitetów.
D. Zawiera wyrazy dźwiękonaśladowcze