Kąty w narysowanych sześciokątach mają po

A. 30°

B. 45°

C. 90°

D. 120°