Książę mazowiecki określił prawa dotyczące właścicieli pszczół w

A. XII wieku.

B. XIV wieku.

C. XV wieku.

D. XVII wieku.