Narzędzia z XII wieku znalezione w Gnieźnie i Opolu świadczą, że na tych terenach w średniowieczu

A. podbierano miód dzikim pszczołom.
B. zajmowano się bartnictwem.
C. bartnictwo zaczęło zanikać.
D. hodowano pszczoły w pasiekach.