Głównym celem sztuk wystawianych przez Teatr Narodowy w okresie sejmu konstytu­cyjnego było

A. utrzymanie wolnej elekcji.
B. podważanie autorytetu króla.
C. zachowanie liberum veto.
D. ukrywanie słabości.