Pszczoły przyczyniają się do pomnażania plonów, ponieważ

A. wytwarzają różne miody.
B. zachowują porządek w ulu.
C. zapylają kwitnące rośliny.
D. produkują wosk, kit i jad.