Liczebność pszczelej rodziny 

A. latem jest mniejsza niż jesienią.
B. nie zależy od pory roku.
C. wiosną jest największa.
D. jesienią jest mniejsza niż latem