Artykuł hasłowy do zadania #.

Spośród podanych poniżej informacji wybierz i podkreśl trzy, które uzyskasz, czytając artykuł hasłowy wyrazu pływak.