Jakie zagrożenia dla człowieka stanowi zanieczyszczona woda? Podaj przykład.

...

...