Napisz ogłoszenieo organizowanych zawodach pływackich. Zachęć uczniów do uczestnictwa w tych zawodach.

...

...

...

...

...