Wymień nazwy dwóch elementów budowy ryby, które umożliwiają jej pływanie.

1.  ……………………………………………  2. ……………………………………………