OCEANARIUM

Cennik biletów

Zwiedzanie ekspozycji oceanarium
- bilet wstępu (od osoby)
- opiekunowie grup


4,50 zł
wstęp bezpłatny

Wykład
- bilet wstępu dla całej grupy


55,00 zł

Zwiedzenie statku Wodnik
- bilet wstępu (od osoby)
- opiekunowie grup


7,50 zł
wstęp bezpłatny

26 uczniów pod opieką 2 nauczycieli zamierza zobaczyć ekspozycję w oceanarium, uczestniczyć w wykładzie oraz zwiedzić statek. Oblicz, ile trzeba zapłacić za wszystkie bilety dla całej grupy.

Tu zapisz obliczenia:

...

...

...

... 

Odpowiedź: Za wszystkie bilety dla całej grupy trzeba zapłacić .......... złotych.